Yritystehdas pähkinänkuoressa

Yritystehdas on hautomo, jossa parhaista alkuvaiheen liikeideoista kasvatetaan menestyviä yrityksiä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

*Oppilaitoksina Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Gradia Jyväskylä. Tarkista myös vaihtoehtona Avoimen yliopiston/Amkin tarjonta ja mahdollisuutesi osallistua valmennuksiimme. Hautomovalmennuksessa olevien asiakasyritystemme on oltava kirjoilla Jyväskylässä.

Mikä erottaa meidät kilpailijoista?

1. Perfomance Program & metodi

Yritystehtaalla laitetaan kuntoon niin yrityksen liiketoiminta kuin yrittäjien hyvinvointikin.

Yritystehtaan yrittäjä-vetoinen, monialainen ja kokenut tiimi luo maailmalle suorituskykyisiä startup-yrityksiä uuden metodin kautta.

2. Yrittäjyysekosysteemin ydin

Olemme tärkeä solmukohta Jyväskylän yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemissä. Aktiivinen toimija ja alusta uusien liiketoimintojen kehittämiselle.

Jyväskylä on Suomen liikuntapääkaupunki, jossa asumis- ja toimitilakustannukset ovat edulliset. Suuret korkeakoulut ja oppilaitokset tarjoavat yrityksille paljon osaavaa työvoimaa.

3. Askeleen edellä

Yritystehdas on askeleen edellä yrittäjyyden maailmassa, trendin harjalla, yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yritystehtaalla järjestetään tapahtumia, joissa voi kehittää itseään ja bisnestään.

Yritystehtaan ydintiimin rakentuu yrittäjistä ja liike-elämän konkareista, joilla on omakohtaista osaamista yrittäjyydestä, kansainvälisestä startup-bisneksestä sekä vahvasta sidosryhmätoiminnasta. Osa tiimistä tekee töitä niin Yritystehtaalla kuin sen ulkopuolisessa yrityskentässä. Näin pystymme tarjoamaan yritysmaailman kokeneet valmentajat, jotka eivät ole kaukana arjen haasteista.

4. Avoin kulttuuri

Yritystehtaalla on avoimet ovet ja tilat. Yritystehtaan tiloihin ovat tervetulleet yrittäjyydestä kiinnostuneet. Tiloja käyttävät Tehtaan monialaiset asiakastiimit, yhteistyökumppanit ja verkosto. Yritystehdas rakentaa startup-yhteisöä ja luo ympärilleen yrittäjyyden henkeä.

5. Hyvät kontaktit

Yritystehtaalla on hyvät kontaktit suomalaisiin rahoittajiin ja sijoittajiin. Kokoamme  rahoittajat rahoituspaneeliin yhdessä Suomen Yrityskehityksen kanssa,  jotta hautomoyritystemme ei tarvitse käyttää aikaa kiertämällä rahoittajien luona.

6. Suomen ensimmäinen

Ainutlaatuinen koulutusasteet ylittävä yhteistyö: Yritystehdas on Suomessa ainutlaatuinen osakeyhtiö, ensimmäinen laatuaan, sen omistavat Jyväskylän yliopistoGradiaJAMK ja Jyväskylän kaupunki. Yhdessä haluamme rikkoa julkisiin organisaatioihin liittyviä stereotypioita.

7. Saat kokemusta

Meillä saa vahvan kokemuksen yrittäjyydestä ja pääsee mukaan huippuosaajien verkostoon. Yritystehtaan unelmana on tulevaisuus, jossa jokainen on vapaa luomaan oman työelämänsä. Opiskelijat saavat aidosti yrittäjäkokemusta ja näkevät yrittäjyysmaailmaan.

Jyväskylässä on hautomotoimintaa toteutettu usean organisaation toimesta vuosien ajan.

Jyväskylässä hautomotoimintaa ja sen oheispalveluja on toteutettu usean organisaation toimesta vuosien ajan: Jyväskylän Teknologiakeskus, Technopolis Ventures, JYKES, JAMK Generaattori.

Organisaatioiden taustat ja toimintaan ohjaavat rahoitusrakenteet ovat luoneet hautomopalveluille raamit. Mahtavia kasvutarinoita on syntynyt vuosien varrella, esimerkkeinä Firstbeat, Naava, Idean Research, Paytrail.

Tällä hetkellä Jyväskylän Yritystehdas Oy hyödyntää testattuja malleja ja on jalkauttanut uuden strategian mukaiset palvelut.

Yritystehtaan lähtötilanne

2002

Tarina alkaa

2011

Historian vuodet

Yritystehtaan historia juontaa juurensa vuosiin 2002-2011 ja silloisiin Teknopoliksen hautomotoimintaan, Protomoon, Jykesiin, CoCampukseen ym.

2017

Jyväskylän Yritystehdas Oy

Useiden vaiheiden jälkeen vuonna 2017 perustettiin Jyväskylän Yritystehdas Oy

2018

Haastavat ajat

Vuodet 2017-2018 olivat haastavat.

Taustalla oli liikkeenluovutus JAMKilta, rakennettiin Suomen ensimmäistä neljän julkisen tahon omistamaa osakeyhtiötä sekä uutta strategiaa.

2019

Uusi startti

Tammikuu 2019

Uusi startti & uusi strategia vanhaa kunnioittaen. Uusien konseptien rakentaminen, tiimien rekrytointi, käynnistettiin yli 100 muutoshanketta.

Huhtikuu 2019

Uuden Yritystehtaan Avajaiset, samalla uuden rakentaminen jatkui ja mm. hallitus uudistui!

Syyskuu 2019

Kaikki 8 palvelukokonaisuutta toiminnassa, 11 uutta ihmistä tiimissä sekä liuta uusia asiakkaita.

Joulukuu 2019

One more time - yhtiön strategian kirkastaminen ja sen myötä muutoksia palveluihin. Yli 50 asiantuntijaa rakentamassa sisältöjä uusiin konsepeteihin samalla palvellen yli 1000 liikeidean omistajaa. Työtahti oli kova, mutta visio oli kirkas.

2020

Tänä päivänä

Startup-hautomo & oppilaitosvalmennukset toiminnassa. Yritystehdas on 90% erilainen kuin vuonna 2018. Lean-organisaation kehittäminen jatkuu! Suuri kiitos tähänastisesta kuuluu omistajille, hallitukselle, työtiimeille sekä upeille asiakkaille!

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Vaikka osaajia olemmekin niin avoimessa yhteistyössä on voimaa. Tutustuthan alta palveluksessanne olevaan osaajajoukkoon, ohessa heistä muutamia.