Skip to content
Katriina Lahtinen 17.3.2021 8:00

Demola Jyväskylä jatkaa hyvinvoinnin ja liikunnan projektilla

in English below

Keväällä Demola Jyväskylä jatkaa hyvinvoinnin, liikunnan ja terveyden teemalla. Haemme Demola-projektiin* yhteensä viittä opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suunnittelemaan ja kehittämään yhdessä Jyväskylän liikunta- ja urheiluseurojen kanssa uudenlaista liikuntaharjoittelutilaa.

Haku ”Let’s Co-create Sports Center for Kids” -projektiin on auki 2.4.2021 saakka.


Tiimin tehtävänä on jatkokehittää, aikaisemman Demola-projektin aloittamaa, uudenlaisen liikuntaharjoittelutilan tuomista olemassa olevaan rakennukseen. Harjoittelutila on tarkoitettu useiden eri liikuntalajien harrastamiseen sekä mahdollistaa urheiluseurojen yhteistyön. Olemassa olevan rakennuksen uudelleenkäyttäminen ja sen käytön muuttaminen on ekologinen ja arvopohjainen valinta. Lisäksi projekti luo täysin uusia palveluita liikunnan ja urheilutapahtumien tukemiseksi sekä tiivistää seurojen välistä yhteistyötä. Apuna projektissa on useiden urheiluseurojen ja -järjestöjen kehittäjät. Tutustu tarkemmin toimeksiantoon Demolan sivuilla.
 

*Demola-projektit kestävät kahdeksaan viikkoa ja ne tuottavat opiskelijoille erinomaisen kokemuksen ja työnäytteen työstä monialaisissa tiimeissä, joissa ratkotaan oikean elämän ja oikeiden asiakkaiden haasteita rohkeasti, luovasti ja arvo- ja ihmiskeskeisesti. Lisäksi opiskelijoille Demola-projekti tuo 5 opintopistettä opintosuorituksiin. Demola-projektit toteutetaan joko täysin tai osittain etäyhteyksin koronatilanteeseen sopeuttaen.

 

Apply to Demola Jyväskylä’s new case!

In the spring, Demola Jyväskylä will continue with the theme of well-being, sports, and health. We are looking for a total of 5 students from the University of Jyväskylä and the University of Applied Sciences for the Demola project* to design and develop a new type of exercise and training room together with several sports clubs and organizations in Jyväskylä.

The application period for the local Demola-project called “Let’s Co-create Sports Center for Kids” is open until April 2 2021.

The aim of the project is to further develop what previous Demola-project started: create a versatile training rooms for old auditorium premises in Jyväskylä. The training rooms are intended for ancillary training required in different sports and can also be used for training different sports and cooperation between sports clubs. Reusing an existing building and changing its use is an ecological and value-based choice. In addition, the project will create completely new services to support exercise and sporting events and increase clubs’ collaboration. The most open developers of sports clubs in the Jyväskylä area from several sports clubs and sports organizations participate in the designing and developing of the training center. Check out whole assignment.


*Demola projects last eight weeks and provide students with an excellent experience and sample of work in multidisciplinary teams that solve the challenges of real-life and real clients boldly, creatively, and in value- and people-centered way. In addition, students get 5 credits from the Demola course. Demola projects are implemented either fully or partially online, adapting to the Corona situation.

avatar

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus 040 529 5783, katriina@yritystehdas.fi