Skip to content
Katriina Lahtinen 20.1.2020 12:41

Demola Jyväskylä potkaistaan liikkeelle - avaa silmät tulevaisuudelle

In English below.

Demola Jyväskylä starttaa helmikuussa kooten yhteen opiskelijatiimit tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin teeman ympärille. Demola Jyväskylä luotaa Hippos2020 -projektille ja sen yhteistyötahoille tulevaisuuden ideoita. Hippos2020 tarjoaa alustan ja kehyksen opiskelijoiden ideoille ja luovalle työlle ja Demola Jyväskylä antaa eväät, prosessin, työkalut ja verkoston kahdeksan viikon intensiiviseen työhön.

Opiskelijatiimit toimivat Demolassa itsenäisesti, mutta saavat tukea valmentajilta ja fasilitaattoreilta. Tiimit luovat uusia ratkaisuja ja sovelluksia tulevaisuutta luotaavien ideoittensa ja näkemystensä pohjalta ja esittävät ne demoina finaalitapahtumassa. Opiskelijat kuittaavat Demola-projektista 5 opintopistettä ja voivat halutessaan kehittää ideoita eteenpäin projektin jälkeenkin joko itse tai yhdessä suunnitteluaiheet antavien organisaatioiden kanssa.

Demola Jyväskylän tuottaa Jyväskylän Yritystehdas. Se on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, joilla on kiinnostusta tarkastella tulevaisuutta, sen tuomia mahdollisuuksia, muutoksia ja haasteita avoimin silmin. Demola Jyväskylän tiimit kootaan Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Demola-projektien aiheet ja opiskelijatiimit valitaan huolellisesti ja kaikkiaan projekteja tullaan toteuttamaan Jyväskylässä kolmesta neljään vuonna 2020.

Jyväskylän Yritystehtaan tiimin palvelumuotoilija Katriina Lahtinen vastaa Demolasta Jyväskylässä. Koordinoinnin lisäksi hän toimii Demola-tiimien päävalmentajana.

Katriina odottaa innolla ja jännittyneenä työn käynnistymistä ensimmäisten tiimien ja aiheiden parissa. Hän on valmistautunut hyvin auttamaan tiimejä suoriutumaan tehtävästään täydellä energialla ja motivoituneesti sekä oppimaan uusia työkaluja ja menetelmiä, joista on varmasti apua myöhemminkin opinnoissa ja työelämässä. Demola Global –fasilitaattoreiden lisäksi Katriinan tukena toimivat valmentaja Juha Ruuska Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiasta, professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopiston Startup Labista ja Joonas Pylvinen hackathon tapahtumia järjestävästä Conthrivesta.

Opiskelija, hae nyt Demola Jyväskylään !

Lue lisää:
Demolasta
Yritystehtaasta
Lisätiedot ja yhteistyökumppanit: katriina(at)yritystehdas.fi

---

Demola kicks off in Jyväskylä in February - open your eyes for the future!

 

Demola Jyväskylä start in February gathers university student teams around the theme of future of health and wellbeing and creates a radar of future ideas for Hippos2020 project and its’ stakeholders. Hippos2020 enables a platform and framework for students’ ideation and creative work. Demola Jyväskylä provides a process, tools, and a network for the work of the teams in an intensive 8-week working period.

The student teams work independently and with a support of Demola coaches and facilitators. Through ideas and insights based on the future work, the teams create new solutions that will be demoed at the final event. In addition to the 5 credits that students get from the Demola course, Demola project gives students an opportunity to develop the ideas further either on their own or in partnership with the case organization.
Demola Jyväskylä is produced by Jyväskylä Startup Factory. It is intended as a workshop and a design service for the organizations which are willing to look at the future changes and challenges with the fresh eyes and are curious of the opportunities that the future might hold.  Demola Jyväskylä teams are consisted of the students in the university of Jyväskylä and in the university of applied sciences. Demola project will be run three to four times a year in Jyväskylä in 2020, and in all projects the organizations and students are carefully matched together.
Katriina Lahtinen, service designer of the Startup Factory team, is responsible for Demola operations in Jyväskylä. She both coordinates Demola JKL and works as a head coach of the teams. Katriina is excited to start working with Demola JKL's first teams and cases and she feels herself well prepared for helping the teams to accomplish their tasks with full energy and motivation and to learn new tools and techniques that will surely help them also in other tasks in their work and study. In addition to the support of Demola Global -facilitators, the teams get advice and tips from the local support members of Demola Jyväskylä. They are Juha Ruuska, team coach at Team Academy at the University of Applied Sciences in Jyväskylä, Pekka Abrahamsson, professor at Startup Lab at the University of Jyväskylä, and Joonas Pylvinen, coordinator and coach at the hackathon event organization Conthrive.


Student, apply now to Demola !

Read more about:

Demola
Startup Factory
More information about Demola Jyväskylä and partner organization contacts: katriina(at)yritystehdas.fi

avatar

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus 040 529 5783, katriina@yritystehdas.fi