Skip to content
Katriina Lahtinen 23.6.2020 8:05

Demola Jyväskylän syksyn projektiin haku on käynnissä!

in English below

Syksyllä Demola Jyväskylä jatkaa hyvinvoinnin, liikunnan ja terveyden teemalla. Haemme Demola-projektiin* yhteensä 10 opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta suunnittelemaan yhdessä Jyväskylän liikunta- ja urheiluseurojen kanssa uudenlaista liikuntaharjoittelutilaa. Haku ”Let’s co-create a training room for multiple sports”-projektiin on auki 24.8.2020 saakka.

Tiimin tehtävänä on suunnitella uudenlainen liikuntaharjoittelutila olemassa olevaan rakennukseen. Harjoittelutila on tarkoitettu useiden eri liikuntalajien harrastamiseen sekä mahdollistaa urheiluseurojen yhteistyön. Olemassa olevan rakennuksen uudelleenkäyttäminen ja sen käytön muuttaminen on ekologinen ja arvopohjainen valinta. Lisäksi projekti luo täysin uusia palveluita liikunnan ja urheilutapahtumien tukemiseksi. Apuna projektissa on useiden urheiluseurojen ja - järjestöjen kehittäjät.

 *Demola-projektit kestävät kuudesta kahdeksaan viikkoa ja ne tuottavat opiskelijoille erinomaisen kokemuksen ja työnäytteen työstä monialaisissa tiimeissä, joissa ratkotaan oikean elämän ja oikeiden asiakkaiden haasteita rohkeasti, luovasti ja arvo- ja ihmiskeskeisesti. Lisäksi opiskelijoille rapsahtaa 5 opintopistettä opintosuorituksiin. Demola-projektit toteutetaan joko täysin tai osittain etäyhteyksin korona-tilanteeseen sopeuttaen.

 

Apply to Demola Jyväskylä’s new case!

In the autumn, Demola Jyväskylä will continue with the theme of well-being, sports, and health. We are looking for a total of 10 students from the University of Jyväskylä and the University of Applied Sciences for the Demola project* to design a new type of exercise and training room together with several sports clubs and organizations in Jyväskylä. The application period for the local Demola-project called “Let’s co-create a training room for multiple sports” is open until August 24 2020.

The aim of the project is to create a versatile training room for old auditorium premises in Jyväskylä. The training room is intended for additional training required in various sports and can also be used for cross-sports training and cooperation between sports clubs. Reusing an existing building and changing its use is an ecological and value-based choice. In addition, the project will create completely new services to support exercise and sporting events. The most open developers of sports clubs in the Jyväskylä area from several sports clubs and sports organizations participate in the design of the training center.

* Demola projects last from six to eight weeks and provide students with an excellent experience and sample of work in multidisciplinary teams that solve the challenges of real-life and real clients boldly, creatively, and in value- and people-centered way. In addition, students get 5 credits from the Demola course. Demola projects are implemented either fully or partially online, adapting to the Korona situation.

 

Questions or project ideas? 

Send message to Katriina Lahtinen, katriina@yritystehdas.fi

avatar

Katriina Lahtinen

palvelumuotoilija & palvelumuotoiluvalmentaja #demola #palvelumuotoilu #asiakasarvo #haasteet #tulevaisuus 040 529 5783, katriina@yritystehdas.fi