Performance Program mullistaa perinteisen hautomovalmennuksen
ja tuo ryhtiä yrittäjän hyvinvointiin

Menestyvän startupin taustalla on aina hyvinvoiva ja suorituskykyinen tiimi. Sen vuoksi haluamme tarjota hautomossa oleville kasvuyrittäjillemme Performance -ohjelman, joka keskittyy yrittäjän hyvinvointiin ja suorituskykyyn sekä tiimin ja kasvun kulttuuriin kehittämiseen.

10/2019 - 03/2020

Performance pilotin sisältö

START
Ajanhallinta
palautuminen
Innovointi
Stressin hallinta
Yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointitegnologia
Suorituskyky
Itsensä johtaminen
Ravitsemusvalmennus
Fyysinen valmennus
Terveys
Performance camp
6kk jälkeen

Miksi hautomossamme on Performance Program?

Menestyminen on hyvinvoinnin sivutuote.

Tutustu vuoden 2021 Performance Programin sisältöön!

Hyvinvointi investointina

Hyvinvointi-investoinnin ROI on kuusinkertainen.

Laadukas työkykyjohtaminen lisää:

  • liikevaihtoa 5-10%
  • liikevoittoa 20-60%

Hyvinvointi ja menestyminen

Tuloksekkaat ja menestyvät yritykset investoivat työhyvinvointipalveluihin ja henkilöstön koulutukseen 2 kertaa enemmän kuin taloudellisesti heikommassa tilanteessa olevat.

Tuottavuuden lisäämisessä työntekijöiden itsensä johtamisen taitojen kehittäminen tuottaa paremmat tulokset kuin esim. tuotannon tehostus tai teknologian käyttöönotto.

Yrittäjän hyvinvointi

Tutkimustulosten mukaan työkyky on johtajan tärkein ominaisuus ja työkalu. Työkyvyn säilyttämiseen vaikuttaa positiivisesti hyvä ruokavalio, riittävä uni, riittävä fyysinen, psyykkinenja sosiaalinen rasitus.

Itsensä johtaminen

Kasvuyrittäjät arvioivat itseään monien ominaisuuksien osalta myönteisemmin kuin muut yrittäjät, mutta suuren työn imun vaarana saattaa olla loppuun palaminen.

Suunnittelemattoman ja hallitsemattoman työkuorman riskit: pitkään jatkuessaan stressillä on kuluttava ja aivoja vanhentava vaikutus.

0 % Performance Programin osallistujista koki saaneensa paljon myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaa ainakin yhdellä valmennusosa-alueella.

0 % Performance Programiin osallistuneista piti hyvinvointiin ja suorituskykyyn liittyvää valmennusta tärkeänä tai mahdollisesti tärkeänä osana hautomovalmennusta

0 /10 Suosittelisi Yritystehtaan Performance Programia.

Osallistujien sanomaa

”Todella hieno ohjelma! Olen iloinen, että hyvinvointi nostetaan näin tärkeään rooliin työssä ja yrittämisessä onnistumisessa. Usein siitä vain puhutaan, mutta nyt Yritystehdas konkreettisesti osoitti, että tämä on tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Upeaa!”

”Hienosti suunniteltu kokonaisuus, jossa hyvinvoinnin eri osa-alueet käytiin monipuolisesti läpi. Toivottavasti tähän panostetaan jatkossakin! Tarvetta on ja hyöty on kiistaton.”

”Kiitokset erinomaisesta pilotista. Itselleni parasta oli ohjelman joustavuus ja mahdollisuus valita yksilöidysti itseä kiinnostavat kokonaisuudet oman kehittymisen tueksi”.

Performance Program pilotin tutkimus osoitti, että muutoksia hyvinvoinnissa tapahtui jo puolessa vuodessa!

0 % - SAI LISÄÄ ENERGIAA ARKEEN LIIKUNNASTA 73 % Pilotissa mukana olleista vastasi, että liikunta oli tuonut lisää energiaa arkeen. Tutkimukset osoittavat, että fyysisesti aktiiviset ihmiset hallitsevat stressiä paremmin kuin vähän liikkuvat. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin. Liikunnan puutteen on tutkittu olevan yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväaikaiseen väsymykseen.

0 % - KOKI UNEN LAATUNSA PARANTUNEEN 86 % Pilotissa mukana olleista koki valmennuksen vaikuttaneen erityisesti unen parantumiseen. Tutkitusti on osoitettu, että huonosti nukutun yön jälkeen väsymys voimistuu, keskittymiskyky huononee, tarkkaavuus heikkenee, huomiokyky kaventuu, muistaminen vaikeutuu ja reaktionopeudet hidastuvat. Nämä altistavat virheille. On huomattu, että paremmin palautunut tekee parempia ja harkitumpia päätöksiä, jotka ovat kasvuyrityksen menestymiselle ensisijaisen tärkeitä.

0 % - OSASI SÄÄDELLÄ PAREMMIN KUORMITUSTAAN 63 % Pilotissa mukana olleista koki parempaa kuormituksen säätelyä valmennuksen jälkeen. Kuormituksen säätely on vaativissa johtamistehtävissä avaintaito. Kuormituksen säätelyllä tarkoitetaan mm. viisaampaa työnkekoa, parempia työrooleja yrityksessä ja suunnitelmallisempaa työtä. Kaikki nämä asiat saattavat olla jopa ratkaisevimpia tekijöitä koko kasvuyrityksen menestymiselle.

Performance Program on osa hautomoamme

— Tutustu hautomoon ja hae mukaan!

Haluatko kuulla lisää Performance Programista? — ota yhteyttä Henna Kauttoon

 

henna-kautto-600x450

HENNA KAUTTO

yritysvalmentaja

#business #suorituskyky #digi

050 572 1121